Hiển thị 1–30 trên 46 sản phẩm

Máy chấm công vân tay RonaldJack, Soyal, ZKTeco, Timetrex, WISE EYE, MITA, FTA (FITIME, FITECH, Gigata, TITA, Osin … là thiết bị chấm công bằng bấm vân tay lúc vào làm và lúc ra về. Nó được ứng dụng nhiều nhất để quản lý thời gian làm việc của công nhân, nhân viên tại các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng…

-6%
320.000 300.000
-17%
1.500.000 1.250.000
-10%
1.500.000 1.350.000
-15%
2.600.000 2.200.000
-8%
2.400.000 2.200.000
-12%
2.500.000 2.200.000
-10%
3.300.000 2.970.000
-18%
3.800.000 3.100.000
-29%
4.500.000 3.200.000
-22%
4.500.000 3.500.000
-7%
3.800.000 3.520.000
-11%
3.960.000 3.520.000
-12%
4.000.000 3.520.000
-11%
4.200.000 3.740.000
-24%
5.000.000 3.800.000
-10%
4.400.000 3.960.000
-11%
4.700.000 4.180.000
-7%
4.600.000 4.300.000
-7%
4.600.000 4.300.000
-12%
5.000.000 4.400.000
-15%
5.200.000 4.400.000
-12%
5.000.000 4.400.000
-6%
4.800.000 4.500.000
-6%
4.800.000 4.500.000
-8%
5.000.000 4.620.000
-7%
5.800.000 5.400.000
-21%
6.800.000 5.400.000
02822.112.342