Showing all 8 results

Danh mục sản phẩm cân điện tử dùng để cân tính tiền, cân thu mua hàng hóa, cân nông sản, cân tải trọng xe, cân phân tích, …

-15%
7.200.000 6.100.000
-20%
6.800.000 5.460.000
-23%
5.540.000 4.250.000
-13%
4.200.000 3.650.000
-26%
3.850.000 2.850.000
-8%
2.650.000 2.450.000
-24%
3.210.000 2.450.000
-36%
3.850.000 2.450.000
02822.112.342