Showing all 19 results

Máy chấm công vân tay ZKteco X628, MB200-ID, P160-ID, ZK-K40, ZK X628, U160, là những mẫu máy chấm công bằng vân tay và có thể nhận diện khuôn mặt

-14%
21.500.000 18.500.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(5 nhận xét)
-19%
10.500.000 8.500.000
-4%
8.500.000 8.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(13 nhận xét)
-7%
8.500.000 7.900.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(10 nhận xét)
-11%
7.200.000 6.380.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-2%
6.500.000 6.380.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-6%
4.800.000 4.500.000
Được xếp hạng 4.90 5 sao
(10 nhận xét)
-2%
4.600.000 4.500.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-7%
4.600.000 4.300.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-13%
4.800.000 4.200.000
Được xếp hạng 4.50 5 sao
(2 nhận xét)
-11%
4.200.000 3.740.000
-26%
5.000.000 3.720.000
-7%
3.800.000 3.520.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-12%
-33%
4.400.000 2.950.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-19%
2.150.000 1.750.000
02822.112.342