-8%
2.400.000 2.200.000
Được xếp hạng 4.95 5 sao
(21 nhận xét)
-12%
2.500.000 2.200.000
Được xếp hạng 4.86 5 sao
(22 nhận xét)
-19%
3.500.000 2.850.000
Được xếp hạng 4.88 5 sao
(24 nhận xét)
-24%
3.800.000 2.900.000
Được xếp hạng 4.83 5 sao
(23 nhận xét)
-18%
3.800.000 3.120.000
Được xếp hạng 4.91 5 sao
(44 nhận xét)
-11%
3.960.000 3.520.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(11 nhận xét)
-7%
3.800.000 3.550.000
Được xếp hạng 4.95 5 sao
(22 nhận xét)
-15%
8.500.000 7.200.000
Được xếp hạng 4.71 5 sao
(21 nhận xét)

Showing 1–30 of 73 results

Máy chấm công vân tay Ronald Jack, Soyal, Zkteco, Timetrex, WISE EYE, MITA, FTA (FITIME, FITECH, Gigata, TITA, Osin … là thiết bị chấm công bằng bấm vân tay lúc vào làm và lúc ra về. Nó được ứng dụng nhiều nhất để quản lý thời gian làm việc của công nhân, nhân viên tại các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng…

-14%
21.500.000 18.500.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(5 nhận xét)
-9%
14.500.000 13.200.000
-18%
12.000.000 9.900.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-19%
10.500.000 8.500.000
-4%
8.500.000 8.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(13 nhận xét)
-16%
9.500.000 8.000.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-7%
8.500.000 7.900.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(10 nhận xét)
-9%
-5%
7.900.000 7.500.000
Được xếp hạng 4.90 5 sao
(10 nhận xét)
-6%
7.800.000 7.370.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-15%
8.500.000 7.200.000
Được xếp hạng 4.71 5 sao
(21 nhận xét)
-15%
8.500.000 7.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-11%
7.200.000 6.380.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-2%
6.500.000 6.380.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-17%
6.600.000 5.500.000
-8%
-21%
6.800.000 5.400.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-4%
5.000.000 4.800.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-8%
5.000.000 4.620.000
-6%
4.800.000 4.500.000
Được xếp hạng 4.90 5 sao
(10 nhận xét)
-2%
4.600.000 4.500.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-15%
5.200.000 4.400.000
-12%
5.000.000 4.400.000
02822.112.342