Showing all 6 results

Danh mục sản phẩm cân điện tử Kỹ thuật dùng để cân tính tiền, cân thu mua hàng hóa, cân nông sản, cân tải trọng xe, cân phân tích, …

-9%
6.450.000 5.850.000
-11%
5.250.000 4.650.000
-16%
3.850.000 3.250.000
-18%
3.250.000 2.650.000
-14%
2.850.000 2.450.000
-34%
3.250.000 2.150.000
02822.112.342