Showing all 27 results

Danh mục sản phẩm Cân điện tử Thủy Sản dùng để cân tính tiền, cân thu mua hàng hóa, cân nông sản, cân tải trọng xe, cân phân tích, …

-18%
10.500.000 8.560.000
-18%
10.500.000 8.560.000
-22%
9.250.000 7.250.000
-22%
9.250.000 7.250.000
-6%
7.250.000 6.850.000
-9%
6.850.000 6.260.000
-9%
6.850.000 6.260.000
-7%
6.050.000 5.650.000
-16%
-7%
5.230.000 4.860.000
-15%
5.420.000 4.630.000
-12%
-24%
-8%
3.200.000 2.950.000
-13%
3.400.000 2.950.000
-13%
3.400.000 2.950.000
-13%
3.400.000 2.950.000
-15%
3.250.000 2.750.000
-15%
3.250.000 2.750.000
-15%
3.250.000 2.750.000
-10%
2.960.000 2.650.000
-10%
2.960.000 2.650.000
-10%
2.960.000 2.650.000
-10%
2.960.000 2.650.000
02822.112.342