Qui tắc tính công hệ thống chuỗi cửa hàng, nhà hàng, khách sạn

CÁCH CHẤM CÔNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG CHẤM CÔNG HỆ THỐNG CHUỖI CỬA HÀNG

Hệ thống chấm công vân tay nhiều địa điểm
Hệ thống chấm công vân tay nhiều địa điểm

1. Nhân viên văn phòng:

– Thời gian làm việc: 8h-17h.

– Cách tính công:

“Tổng Công = Công thực tế + Lễ (nếu có) + Công tăng ca – Đi muộn + Phép (nếu có)”.

– Tăng ca = (Số giờ tăng ca)/8

– Tăng ca ngày lễ = (Số giờ tăng ca*2)/8.

– Đi muộn = Tổng số phút muộn/ (60*8). Số công đi muộn sẽ  bị trừ trực tiếp vào công tháng.

– Nghỉ phép: Áp dụng cho nhân viên nghỉ phép tính lương.

Đọc thêm: Giải pháp chấm công hệ thống chuỗi cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, công ty nhiều chi nhánh

2. BĐH VÀ KTKF:

– Thời gian làm việc: 8h – 17h

– Cách tính công:

“Tổng Công = Công thực tế + Lễ (nếu có) + Công tăng ca – Đi muộn + Phép(nếu có)”

– Tăng ca = (Số giờ tăng ca)/9

– Tăng ca ngày lễ = (Số giờ tăng ca*2)/9

– Đi muộn = Tổng số phút muộn/ (60*8). Giờ đi muộn sẽ bị trừ trực tiếp vào công tháng.

– Nghỉ phép: Áp dụng cho nhân viên nghỉ phép tính lương.

3. BQL KF:

– Thời gian làm việc: gồm 2 ca cụ thể:

Ca sáng: 7h – 16h

Ca chiều: 14h – 22h

– Cách tính công:

“Tổng Công = Công thực tế + Lễ (nếu có) + Công tăng ca – Đi muộn + Phép(nếu có)”

– Tăng ca = (Số giờ tăng ca)/9

– Tăng ca ngày lễ = (Số giờ tăng ca*2)/9

Note:  Làm full ngày từ 07h-22h được tính 2 công nếu viết tăng ca tròn 1     công.

– Đi muộn: Giờ đi muộn sẽ  bị trừ trực tiếp vào công ngày:

+ Ca sáng: Số giờ đi muộn/9

+ Ca chiều: Số giờ đi muộn/8

– Nghỉ phép: Áp dụng cho nhân viên nghỉ phép tính lương.

4. Phụ kho:

– Thời gian làm việc: 7h-18h

– Cách tính công:

“Tổng Công = Công thực tế + Lễ (nếu có) + Công tăng ca – Đi muộn + Phép(nếu có)”

– Tăng ca = (Số giờ tăng ca)/11

– Tăng ca ngày lễ = (Số giờ tăng ca*2)/11

Lưu ý: Thời gian tăng ca được tính khi đã làm đủ giờ công chuẩn trong ngày.

– Đi muộn:  Tổng số phút muộn/ (60*11). Giờ đi muộn sẽ bị trừ trực tiếp vào công tháng.

– Nghỉ phép: Áp dụng cho nhân viên nghỉ phép tính lương.

Xem thêm:

Chuỗi cửa hàng bán lẻ
Chuỗi cửa hàng bán lẻ Circle K

5. Nhân viên bán hàng (L7):

– Thời gian làm việc: gồm 2 ca cụ thể:

Ca sáng: 7h – 15h

Ca chiều: 15h – 22h

– Lương thử việc: 12,000đ/giờ (5 ca thử việc)

– Lương chính thức: 16,000đ/giờ (Sau đánh giá nhận chính thức)

– Cách tính công:

Nguyên tắc: Tính theo giờ.

Số giờ công trong ngày = Giờ về – giờ đến

=> “Lương = Tổng giờ làm việc trong tháng* Mức lương”

– Tăng ca: Tăng ca ngày lễ = Số giờ tăng ca*2

– Đi muộn = Số phút muộn/60 (Trừ trực tiếp đi muộn khi tính giờ)

6. Nhân viên văn phòng kho Trung tâm:

– Đối tượng nhân viên: gồm Thủ kho, Hành chính kho, kế toán kho.

– Thời gian làm việc: 8h-17h, 9h-18h và 7h-16h (đối với trường hợp trực kho).

– Cách tính công:

“Tổng Công = Công thực tế + Lễ (nếu có) + Công tăng ca – Đi muộn + Phép (nếu có)”.

– Tăng ca = (Số giờ tăng ca*2)/8.

Lưu ý: Thời gian tăng ca được tính khi đã làm đủ giờ công chuẩn trong ngày.

– Tăng ca ngày lễ = (Số giờ tăng ca*2)/8.

– Đi muộn = Tổng số phút muộn/ (60*8). Số công đi muộn sẽ  bị trừ trực tiếp vào công tháng.

– Nghỉ phép: Áp dụng cho nhân viên nghỉ phép tính lương.

7. Nhân viên đóng gói (làm việc tại kho Trung tâm):

– Thời gian làm việc: gồm 2 ca cụ thể:

Ca sáng: 6h – 15h

Ca chiều: 13h – 22h

– Lương thử việc: 15,000đ/giờ (15 ca thử việc)

– Lương chính thức: 16,000đ/giờ (Sau đánh giá nhận chính thức)

– Cách tính công:

Nguyên tắc: Tính theo giờ.

Số giờ công trong ngày = Giờ về – giờ đến

=> “Lương = Tổng giờ làm việc trong tháng* Mức lương”

– Tăng ca = Số giờ tăng ca*2

– Tăng ca ngày lễ = Số giờ tăng ca*2

– Đi muộn = Số phút muộn/60 (Trừ trực tiếp đi muộn khi tính giờ)

8. Nhân viên Phòng Kinh doanh:

a. Nhân viên kinh doanh:

– Thời gian làm việc: 9h/ngày. Làm việc theo lịch phân công của Quản lý.

– Cách tính công:

“Tổng Công = Công thực tế + Lễ (nếu có) + Công tăng ca – Đi muộn + Phép (nếu có)”.

– Tăng ca = (Số giờ tăng ca)/9

– Tăng ca ngày lễ = (Số giờ tăng ca*2)/9.

– Đi muộn = Tổng số phút muộn/ (60*9). Số công đi muộn sẽ  bị trừ trực tiếp vào công tháng.

– Nghỉ phép: Áp dụng cho nhân viên nghỉ phép tính lương.

b. Nhân viên PG (làm việc tại các siêu thị

– Thời gian làm việc: gồm 2 ca cụ thể:

Ca sáng: 7h – 15h

Ca chiều: 15h – 22h

– Lương thử việc: 15,000đ/giờ (3 ca thử việc)

– Lương chính thức: 18,000đ/giờ (Sau đánh giá nhận chính thức)

– Cách tính công:

Nguyên tắc: Tính theo giờ.

Số giờ công trong ngày = Giờ về – giờ đến

=> “Lương = Tổng giờ làm việc trong tháng* Mức lương”

– Tăng ca ngày lễ = Số giờ tăng ca*2

– Đi muộn = Số phút muộn/60 (Trừ trực tiếp đi muộn khi tính giờ).

Top 4 máy chấm công chính hãng, giá rẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02822.112.342